Het SoberCare behandeltraject

SoberCare biedt een screen-to-screen behandeling middels videobellen, die vanuit huis gevolgd kan worden. In de eigen omgeving, waarbinnen het verslavingsgedrag voorheen tot uiting kwam, leert de werknemer om te gaan met de verlokkingen van alcohol. De werknemer kan het programma doorgaans goed combineren met het werk.

Langdurig programma met monitoring
SoberCare biedt een langere behandeling dan gangbaar. Gedurende 12 maanden wordt een gespecialiseerde behandeling geboden, bestaande uit cognitieve gedragstherapie, de 12-stappen-methode en monitoring van het alcoholgebruik. Het medisch team bestaat uit psychiaters, een verslavingsarts en psychologen.

De monitoring vindt plaats middels een mobiel blaasapparaat. Daarmee toont de werknemer zijn nuchterheid 4x per dag aan. Het apparaat, snel en gebruiksvriendelijk, stuurt vervolgens een foto van het gezicht van de werknemer (gemaakt tijdens het blazen) en het testresultaat naar de behandelaar van SoberCare. Wanneer het niet goed gaat, is deze direct op de hoogte.

Ook naasten worden nauw betrokken bij de behandeling. Met de werknemer spreken we af dat de behandelaar contact met hem/haar én zijn naasten mag opnemen wanneer de werknemer een test mist of blijkt te hebben gedronken. Mits daar toestemming voor wordt gegeven, kan ook de bedrijfsarts worden ingelicht.

Veilig aan het werk met een alcoholprobleem? Dat kan met monitoring

SoberCare biedt een verslavingsbehandeling die ervoor zorgt dat de werknemer veilig – want gecontroleerd nuchter – aan het werk kan blijven. De behandeling wordt vanuit huis gevolgd via beeldbellen. De nuchterheid wordt 4 keer per dag aangetoond met een mobiel blaasapparaat. SoberCare krijgt de testuitslagen en een foto van de werknemer tijdens het blazen (het is de werknemer zelf die blaast).

De werknemer machtigt (standaard) SoberCare de testresultaten te delen met naasten, zodat die altijd zeker zijn van de nuchterheid. De werknemer kan SoberCare toestemming geven de blaastest resultaten te delen met de bedrijfsarts.

SoberCare Werkgeversmodule

SoberCare heeft voor bedrijfsarts en werkgever de SoberCare Werkgeversmodule ontwikkeld.  SoberCare verzorgt de communicatie met u als bedrijfsarts over het behandelbeloop en eventuele afwijkende blaastestresultaten. Door u volledig up-to-date te houden over het beloop kunt u de re-integratie optimaal en veilig vormgeven.  Werknemer dient ons te machtigen voor deze informatieoverdracht.

De werkgever voldoet met dit programma aan zijn zorgplicht jegens werknemer en met deelname aan de SoberCare behandeling wordt
gewerkt aan de opbouw van een UWV-proof dossier.

Kosten SoberCare Werkgeversmodule en zorgkosten

De SoberCare Werkgeversmodule inclusief monitoring wordt aangeboden voor €149,- ex BTW per maand. De zorgkosten worden doorgaans grotendeels vergoed door de zorgverzekeraar van de werknemer. Het restant aan zorgkosten komt voor rekening van de werkgever.
Er kan verder sprake zijn van een openstaand eigen risico voor de werknemer.

Verwijzing

SoberCare biedt 2e lijns psychiatrische behandeling van DSM 5 alcoholstoornissen.  Er zijn geen wachttijden, cliënt kan direct in zorg genomen worden. Onze zorg wordt middels beeldbellen met de behandelaren aangeboden, waarbij het altijd mogelijk is desgewenst op locatie contact te hebben met de behandelaar van SoberCare in Amersfoort. Na ontvangst van de verwijsbrief zullen wij de desbetreffende huisarts schriftelijk informeren over uw doorverwijzing.

Uw verwijzing dient aan de volgende eisen te voldoen:

Mochten patiënt en u van mening zijn dat SoberCare mogelijk een geschikt behandelaanbod heeft, dan vindt u hier de antwoorden op de veelgestelde vragen en kosten. U kunt onze brochure aanvragen via dit formulier. 

Contact

Neem contact met ons op

Wilt u graag meer informatie over SoberCare of jezelf aanmelden? Neem gerust contact met ons op middels dit contactformulier, via e-mail (info@sobercare.nl) of telefonisch via 085-3031401

  Ik wil graag meer informatie: