Veilig aan het werk met een alcoholprobleem? Dat kan met monitoring

Alcoholproblematiek kenmerkt zich door hardnekkigheid en de neiging tot terugval. Het is geen gedragsprobleem, maar een ziektebeeld dat een langdurige behandeling en goede monitoring vraagt. Dat is precies wat de huidige verslavingszorg niet biedt. Doorgaans neemt een alcoholbehandeling enkele maanden in beslag, waarvan een flink deel in een kliniek in binnen- of buitenland.

Na deze korte behandeling moet de cliënt het zelf weer zien vol te houden. Een flink deel valt dan ook weer snel terug in gebruik. SoberCare heeft een andere visie: Wij geloven in langduriger behandelen en nauwkeurig monitoren. Dat maakt ons programma succesvoller.

Behandeling & werk

Werknemers met een alcoholprobleem komen bij SoberCare direct in een monitoringprogramma: het is iedere dag 100% zeker dat ze nuchter zijn. Zo zijn werknemers al aan het begin van de behandeling weer volledig inzetbaar voor arbeid.

U als bedrijfsarts wordt (als werknemer daar toestemming voor geeft) op de hoogte gehouden van de resultaten van de monitoring en kunt goed geïnformeerd oordelen over de belastbaarheid/inzetbaarheid van de werknemer

Het SoberCare behandeltraject

SoberCare biedt een screen-to-screen behandeling d.m.v. videobellen, die vanuit huis gevolgd kan worden. In de eigen omgeving, waarbinnen het verslavingsgedrag voorheen tot uiting kwam, leert de cliënt om te gaan met de verlokkingen van alcohol. De cliënt kan het programma doorgaans goed combineren met zijn werk.

Langdurig programma met monitoring
SoberCare biedt een wat langere behandeling dan gangbaar. Gedurende 12 maanden wordt een gespecialiseerde behandeling geboden, bestaande uit cognitieve gedragstherapie, de 12-stappen-methode en monitoring van het alcoholgebruik. Het medisch team bestaat uit psychiaters, een verslavingsarts en psychologen.

De monitoring vindt plaats middels een mobiel blaasapparaat. Daarmee toont de cliënt zijn nuchterheid 4x per dag aan. Het apparaat, snel en gebruiksvriendelijk, stuurt vervolgens een foto van het gezicht van de cliënt (gemaakt tijdens het blazen) en het testresultaat naar de behandelaar van SoberCare. Wanneer het niet goed gaat, is deze direct op de hoogte.

Ook naasten worden nauw betrokken bij de behandeling. Met de cliënt spreken we af dat de behandelaar contact met hem én zijn naasten mag opnemen wanneer de cliënt niet test of blijkt te hebben gedronken. Mits daar toestemming voor wordt gegeven, kan ook de bedrijfsarts worden ingelicht.

Grotere kans op succes
Door deze monitoring toont de cliënt iedere dag aan nuchter te zijn. Aan zichzelf, zijn naasten en aan de behandelaar van SoberCare. Hierdoor groeit het vertrouwen en komt het doel binnen handbereik: permanent nuchter en veilig aan het werk blijven.

Vergoedingen en kosten

De kosten voor behandeling van uw patiënt komen in aanmerking voor vergoeding van de zorgverzekering. 
Lees hier meer over de vergoeding en kosten.

Verwijzing

SoberCare biedt 2e lijns psychiatrische behandeling van DSM 5 alcoholstoornissen.  Er zijn geen wachttijden, cliënt kan direct in zorg genomen worden. Onze zorg wordt online aangeboden, waarbij het altijd mogelijk is desgewenst op locatie contact te hebben met de behandelaar van SoberCare in Amersfoort. Na ontvangst van de verwijsbrief zullen wij de desbetreffende huisarts schriftelijk informeren over uw doorverwijzing.

Uw verwijzing dient aan de volgende eisen te voldoen:

Mochten patiënt en u van mening zijn dat SoberCare mogelijk een geschikt behandelaanbod heeft, dan vindt u hier de antwoorden op de veelgestelde vragen en kosten. U kunt onze brochure aanvragen via dit formulier. 

Contact

Neem contact met ons op

Wilt u graag meer informatie over SoberCare of jezelf aanmelden? Neem gerust contact met ons op middels dit contactformulier, via e-mail (info@sobercare.nl) of telefonisch via 085-3031401

  Ik wil graag meer informatie: