Frank: ‘Mijn vrouw wilde scheiden vanwege mijn alcoholgebruik’

Mijn naam is Frank, een 47 jarige ondernemer die zich nu bijna 2 jaar geleden gedwongen zag om zijn alcohol probleem onder ogen te komen. Mijn toenmalige vrouw deelde me mee dat ze van me wou scheiden. Ik dacht; dit is serieus. Nu moet ik wel! Een week later zat ik in een kliniek. Weggerukt uit mijn dagelijkse leven. Weg van mijn vrouw, kinderen, werk en….. alcohol.

Kennismaking met SoberCare

Tijdens mijn opname hoorde ik over SoberCare. Het leek me niet nodig. Ik zou nooit meer drinken. Maar ik ging me wel steeds meer realiseren dat deze persoonlijke overtuiging niet perse gedeeld zou worden door vrienden, familie en met name mijn toenmalige vrouw. Met SoberCare heb je niets te verbergen. 4 x per dag blazen en de rapporten kunnen gedeeld worden met mensen aan wie ik iets te bewijzen heb. Mensen die terecht wantrouwend zijn doordat ik ze te vaak teleur heb gesteld. Ik meldde me aan.

Obsessie positief aanwenden

Zoals drinken een obsessie was geworden zo werd het blazen in de eerste weken ook een doel op zich. Op tijd en nuchter blazen betekent een groen balletje. Per dag zijn er dus 4 groene balletjes te behalen en per week 28. Ik moest ze allemaal “scoren”. Aan nuchter zijn zou het niet liggen. Maar het werd een sport om altijd op tijd te zijn. De enkele keren dat ik 5 minuten te laat was belde ik meteen naar SoberCare om er zeker van te zijn dat deze 5 minuten me niet op een oranje of zelfs rood balletje zouden komen te staan.

Moeilijk moment

Naast de “groene ballen” achter de deur heeft SoberCare me op enig moment ook behoed voor een terugval. Het is bizar hoe je op zo’n moment van vertwijfeling de mogelijke gevolgen inschat, rangschikt en zelfs elimineert; “Vrienden en familie teleurstellen heb ik al zo vaak gedaan. Ze zullen het wel begrijpen”. Maar SoberCare en m’n groene ballen verzameling weggooien was net een brug te ver. Hoe iets zo onpersoonlijks op een cruciaal moment doorslaggevend kan zijn geweest was lang een raadsel voor me. Nu denk ik dat ik me realiseerde dat ik het uiteindelijk echt voor mezelf moest doen en voor niemand anders. Want wanneer je dat lukt ben je echt vrij.

Frank.