Ons behandelprogramma

Monitoring van nuchterheid vergroot succeskans

SoberCare: een nieuw behandelconcept bij alcoholproblemen

Alcoholproblemen zijn hardnekkig. Goede voornemens worden vaker niet dan wel gerealiseerd. Net als je denkt dat je op de goede weg bent, komt dat ene moment weer. Dat moment van zwakte waarin je toegeeft aan het verlangen en toch weer drinkt. Dit tot frustratie en verdriet van jezelf en je omgeving. Het vertrouwen in jezelf is klein en ook je geliefden weten niet meer zeker of ze je geloven als je zegt dat je niet meer drinkt.

Gun jezelf een leven zonder alcohol. En dat kan! SoberCare biedt een heel nieuwe aanpak. Dat is hard nodig want de zorg voor mensen met alcoholproblemen moet en kan veel beter!

Waarom maakt SoberCare het verschil?

De huidige verslavingszorg voor mensen die willen stoppen met alcohol, is niet altijd effectief. Cliënten worden weken tot maanden in psychiatrische afdelingen opgenomen, vaak ver weg in het buitenland, om vervolgens korte tijd nog gesprekken te hebben met hun behandelaar. De hele behandeling duurt meestal maar kort, na ongeveer 3-5 maanden wordt afscheid genomen. Dat is veel te vroeg. Alcoholproblemen zijn niet voorbij na enkele maanden niet drinken. Daarna komt namelijk pas de allermoeilijkste periode; de eerste 2 jaar na het stoppen. Juist in die periode, waarin er doorgaans geen professionele begeleiding meer is, valt maar liefst 80% van de cliënten weer terug in alcoholgebruik! Het heeft daarom geen zin om korte behandeling en begeleiding te bieden bij mensen met alcoholproblemen. Dan ontken je het feit dat het probleem hardnekkig is en dat goede voornemens alleen niet genoeg zijn. De sleutel tot succes is dus tweeledig: langere begeleiding én zorgen dat je niet terug kunt vallen. SoberCare biedt deze combinatie.

Behandeltraject SoberCare

SoberCare: 24 maanden behandeling én monitoring

De SoberCare behandeling is volledig screen-to- screen; je ziet en spreekt je behandelaar middels beeldbellen, vanuit huis. Het programma is inhoudelijk opgebouwd uit verschillende ingrediënten;

  • het 12 stappen model
  • cognitieve gedragstherapie (CGT)
  • monitoring

Tevens worden begeleide SoberCare Peergroupmeetings georganiseerd, SoberCare Community meetings en Familie terugkomdagen. Daarnaast zijn er de consulten met de verslavingsarts, psychiater en psycholoog. Dit rijke behandelaanbod maakt het mogelijk je alcoholprobleem voor eens en altijd de baas te worden. En daar nemen we de tijd voor met je, de behandeling overbrugt de moeilijke 24 maanden na het stoppen met drinken.
Hieronder vind je een beschrijving van de verschillende onderdelen van onze behandeling, die screen-to- screen aangeboden wordt.

Screen-to-screen behandeling

Screen-to-screen behandeling van verslaving betekent dat  je onze behandeling geheel vanuit huis kunt volgen;  je ziet en spreekt je behandelaren middels beeldbellen. Behandeling van verslaving vindt vaak ‘face to face’ plaats, wat wil zeggen dat je als cliënt naar een praktijkruimte of verslavingsinstelling toe reist en daar in gesprek gaat met een behandelaar. 

Steeds vaker ervaren cliënten het als lastig om het bezoek aan de behandelaar te combineren met andere verplichtingen die zij hebben (zoals bijvoorbeeld werk of privé). 

Daarom wordt verslavingsbehandeling de laatste jaren ook steeds meer via internet aangeboden. Dit scheelt reistijd en is vaak beter inpasbaar in je leven. Inmiddels is er ook onderzoek naar het effect van screen-to- screen verslavingsbehandeling gedaan. Uit de onderzoeken* blijkt dat screen-to- screen behandeling effectief is, dat het cliënten goed bevalt en dat zelfs meer cliënten de behandeling geheel doorlopen dan bij ‘face to face’ behandeling het geval is. SoberCare biedt een volledige screen-to- screen behandeling van alcoholproblemen. 

*1. Boumparis, N., Karyotaki, E., Schaub, M.P., Cuijpers, P. & Riper, H., 2017. Internet Interventions for Adult Illicit Substance Users: A Meta-Analysis. Addiction; Sep; 112(9): 1521-1532. 2. Lin, L.A., Casteel, D., Shigekawad, E., Soulsby Weyriche, M., Robyf, D.H., & McMenaming, S.B., 2019. Telemedicine-delivered treatment interventions for substance use disorders: A systematic review. Journal of Substance Abuse Treatment, 101: 38–49.

12 STEPS

De 12 stappen omschrijven feitelijk de weg naar herstel, vanaf het allereerste moment dat je erkent een probleem te hebben, tot aan het einde wanneer je hersteld bent. Uitkomst van behandeling en de toepassing van de 12 stappen is een levenshouding waarbij alcoholgebruik is uitgebannen, er blijvend onderhoud gepleegd wordt aan behoud van persoonlijk balans en waarbij de kernwaarden van het leven weer van belang zijn. Godsdienst en levensovertuiging zijn in de moderne variant van de 12 stappen – in de huidige tijd – minder van toepassing. Er zal wel aan gerefereerd worden tijdens het SoberCare behandelprogramma. 

 

 

De New Yorkse effectenmakelaar Bill Wilson begon in 1934 een zoektocht naar de oplossing voor zijn alcoholprobleem. Wilson realiseerde zich dat zijn alcoholgebruik zijn leven kapot maakte. Toen hij probeerde controle te krijgen over zijn drankgebruik, merkte hij dat hij niet kon stoppen. Hij erkende dat zijn problemen te wijten waren aan alcoholisme waarbij hij besefte dat hij machteloos stond tegenover alcohol. 

Tijdens een bezoek aan het Charles B. Towns ziekenhuis in New York vertelde Dr. William Silkworth hem voor het eerst dat alcoholisme wel eens een ziekte zou kunnen zijn. Wilson wilde een oplossing. De zoektocht van Bill Wilson staat beschreven in ‘Bill’s Story‘ in het boek ‘Alcoholics Anonymous’ en is ook verfilmd. Zo ontstond het 12 Stappen Minnesota Model en de Fellowship van de Anonieme Alcoholisten. De fellowship is inmiddels wereldwijd bekend en kent wereldwijd, op meerder locaties op alle continenten, wekelijkse bijeenkomsten. De zogeheten AA meetings. 

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) vindt behandeling vaak plaats door het voeren van gesprekken, geregeld in combinatie met het voorschrijven van medicatie (ook wel ‘pillen en praten’ genoemd’). Het bespreken van klachten, problemen en hoe deze op te lossen is meer effectief wanneer volgens een bepaalde methode wordt gewerkt. Een van de methodes die bij veel soorten psychische problemen doorgaans goede behandelresultaten geeft is Cognitieve gedragstherapie, vaak afgekort tot CGT. Binnen CGT wordt gekeken naar hoe je bepaald gedrag kan veranderen en hoe veranderingen in de ideeën (cognities) die jij over jezelf, over andere mensen of over de wereld in het algemeen hebt, hieraan kunnen bijdragen. Ook behandeling van verslaving kan middels CGT plaats vinden. Door nauwgezet de situaties waarin je tot drinken geneigd bent in kaart te brengen, inclusief de gevoelens en gedachten die hierbij een rol spelen, krijg je meer controle over je drinkgedrag. Ook leer je jezelf door CGT beter begrijpen en krijg je meer zicht op welke andere zaken je alcoholgebruik in stand houden. Hierbij kun je denken aan somberheid of angsten, maar ook aan slaapproblemen, moeilijke ervaringen uit het verleden of een gering zelfvertrouwen. Doordat behandeling bij SoberCare twee jaar duurt is er voldoende tijd om ook te onderzoeken hoe je anders met deze bijkomende problemen om kan gaan. Dit zal je helpen om je voornemen nooit meer te drinken te verwezenlijken.

Monitoring

Bij SoberCare willen we je wens om voor altijd te stoppen met alcohol echt waarmaken. We zullen intensief met jou en je naasten samenwerken, voor langere tijd en combineren persoonlijke behandeling met moderne techniek; monitoring.
Monitoring biedt je de mogelijkheid iedere dag aan te tonen dat je nuchter bent. Aan je omgeving, aan je behandelaar van SoberCare en aan jezelf. Met een mobiel blaasapparaat, dat je van ons krijgt, laat je 4 keer per dag zien dat het goed met je gaat. Een foto van je gezicht (op moment van blazen) en de testuitslag (je bent nuchter!) wordt direct vanuit je blaasapparaat verstuurd naar SoberCare. Zo zien we iedere dag weer dat het je daadwerkelijk lukt.

We spreken bij de start van je behandeling met je af dat wanneer je niet blaast of je positief blaast (alcohol in je adem), we dan direct mogen ingrijpen. We stellen je naasten op de hoogte en je behandelaar neemt direct contact met je op om je snel weer gemotiveerd te krijgen om te stoppen met drinken en vol te houden. Als het goed gaat, horen je naasten niets: geen bericht = goed bericht. Deze aanpak werkt. Je kunt niet meer ongemerkt terugvallen en het vertrouwen van je geliefden in jou keert weer terug. Er is immers geen twijfel meer over je gebruik; ze weten zeker dat je op de goede weg bent!

Twijfel wordt hoop, hoop wordt wilskracht.

Met SoberCare ga je de moeilijkste periode van de eerste 24 maanden nuchterheid volhouden!

En dan het belangrijkste. Jij voelt je gesteund, herwint je zelfvertrouwen en ziet jezelf -dag na dag- je nuchterheid volhouden.

Je bent in goede handen

Ons team van psychiaters, verslavingsartsen en ervaren psychologen en therapeuten staat altijd voor je klaar.

Het is onze grote uitdaging om jou te laten slagen in je voornemen niet meer te drinken. Daar gaan we werkelijk alles aan doen!
We bieden een behandeling gebaseerd op het 12-stappen Minessotamodel en cognitieve gedragstherapie, waarin alle belangrijke elementen van het stoppen met drinken aan bod komt. 
De gehele behandeling wordt screen-to- screen verzorgd, middels beeldbellen. De behandeling begint met de SoberStart, de startweek van de SoberCare behandeling. Daarna volgt het 24 -maanden monitoringprogramma.  De 24 maanden blijf je bij ons in behandeling om te werken aan permanente nuchterheid, ondersteund met monitoring De complete behandeling is vanuit huis te volgen. Er wordt gecommuniceerd met een hoge kwaliteit videoverbinding die SoberCare faciliteert voor jou.

Ons behandelprogramma

Aanmelding
 

Als je denkt dat SoberCare een passend zorgaanbod voor je heeft, meld je dan aan.  We zullen contact met je opnemen voor het inplannen van een telefonisch screeningsgesprek. Bij aanmelding hoef je nog geen verwijzing van je huisarts te hebben.  Klik hier om meer te lezen over aanmelden bij SoberCare

Screening
 

In het telefonisch screeningsgesprek met een van onze behandelaren wordt met je gesproken over je alcoholprobleem, over het doel dat je nastreeft en kan je al je vragen stellen over onze behandeling en kosten. Als de behandelaar en jij van mening zijn dat het SoberCare behandelaanbod passend zou kunnen zijn, wordt je uitgenodigd voor de diagnostiek.

Diagnostiekdag
 

Uit de screening is gebleken dat het zorgaanbod van SoberCare waarschijnlijk past bij je problematiek. Dat moet verder worden onderzocht tijdens de diagnostiekdag. Op deze dag heb je, op onze SoberCare locatie, een gesprek met een psycholoog en psychiater van SoberCare om goed te inventariseren welke problemen er spelen. Mocht hieruit blijken dat er toch andere problematiek speelt, die de kans op een succesvolle behandeling te klein maakt, zal met je besproken worden dat de behandeling (nog) niet kan starten. Als blijkt dat het SoberCare behandelprogramma goed aansluit bij je problematiek en behoeften, kan de behandeling van start! Er wordt in overleg met jou een SoberStart ingepland op heel korte termijn.

SoberStart
 

Wat houdt de SoberStart in? De SoberCare behandeling start met een intensieve kennismaking met je behandelaren en je peergroup: de SoberStart. Zij die samen met jou en je naasten gaan zorgen voor een grote verandering in je leven. De SoberStart wordt volledig screen-to- screen aangeboden middels een groot scherm en uitstekende beeldbelverbinding, beschikbaar gesteld door SoberCare. Gedurende de SoberStart werken behandelaren als een van de eerste instellingen in Nederland vanuit een studio, gebruikmakend van de laatste technieken en nieuwste apparatuur. Je zult gedurende dit traject dus in hoge kwaliteit beeldbellen en vloeiende interactie met jouw behandelaren hebben.

Je start samen met een kleine groep andere SoberCare cliënten die voor dezelfde uitdaging staan. In de SoberStart, die 5 dagen omvat, worden belangrijke thema’s besproken zoals de rol die alcohol in het leven heeft gespeeld; de valkuilen, je persoonlijke eigenschappen, de leugens en smoesjes. Je maakt kennis met de principes van het 12 stappenmodel en van de cognitieve gedragstherapie.

SoberStart start je behandeling én de monitoring: middels je persoonlijke mobiele blaasapparaat toon je vanaf dag 1 van SoberStart aan dat je nuchter bent. Aan je behandelaar, aan je naasten en natuurlijk aan jezelf.


De SoberStart vormt een intensief en cruciaal begin voor de uitdagende periode die daarna zal volgen: het in je eigen omgeving, 24 maanden lang iedere dag weer zorgen voor het volhouden van nuchterheid. Natuurlijk met onze professionele ondersteuning en behandeling. 
SoberCare voorziet je voorafgaand aan de SoberStart van een prachtige, zeer eenvoudig bedienbare computer waarmee je een perfecte internet beeld- en geluidverbinding hebt met de behandelaren in de SoberCare studio. 
De cliënten met wie je de SoberStart doorlopen hebt vormen je SoberStart groep. Met hen volg je na de SoberStart verschillende programmaonderdelen en je blijft gedurende de gehele verdere behandeling goed met hen in contact. Je ervaart steun aan elkaar en dit helpt je door moeilijke tijden te komen.

SoberLink

“Monitoring, hoe werkt dat? En… waarom zou het me met zo’n apparaatje nu wél lukken?”

Een monitoring traject van 24 maanden maakt je kans op succes veel groter! Je blaast 4 maal per dag (duurt minder dan 1 minuut per keer), en het blaasapparaat maakt tegelijkertijd een foto van je gezicht. Je testuitslag (wel of niet gedronken) en de foto (we willen zeker weten dat jij het bent die blaast) wordt direct naar je behandelaar gestuurd. Is de uitslag goed, dan gebeurt er verder niets. Als de uitslag echter laat zien dat je alcohol gedronken hebt, dan zal de behandelaar snel contact met je opnemen om te bespreken wat er aan de hand is. Niet alleen de behandelaar wordt hiervan op de hoogte gebracht; ook de voor jou belangrijke mensen krijgen bericht als de test afwijkend is.

Je kunt dus niet meer ongezien, ongemerkt, stiekem terugvallen in verkeerde gewoontes: je naasten en je behandelaar van SoberCare zullen direct ingrijpen en zorgen dat je weer stopt met het drinken. Met respect en zorgzaamheid, maar ook met een rechte rug zal je behandelaar ervoor zorgen dat je weer nuchter verder gaat in het programma.

Terugval hoort bij alcoholproblemen. Het gaat er echter om zo vroeg mogelijk bij een eventuele terugval te zijn. Dan voorkomen wij samen met jou dat we er te laat bij zijn en de problemen te groot worden.

SoberGO!1
Na de SoberStart begint de volgende fase van de behandeling, SoberGo! 1. Je bent gewoon thuis maar je blaast 4 keer per dag zodat je behandelaar telkens zeker is van je nuchterheid. Gedurende 16 weken worden er 2 keer per week gesprekken gepland met je psycholoog en worden je testresultaten besproken. Alle thema’s die tijdens de SoberStart zijn besproken, worden verder uitgediept, zodat je steeds meer inzicht krijgt in de onderliggende mechanismen die spelen rondom het alcoholgebruik. Inhoudelijk wordt gewerkt met het 12 steps Minnesota model en met cognitieve gedragstherapie. Daarnaast worden e-health modules aangeboden van Minddistrict om je meer inzicht te kunnen geven in specifieke gezondheidsproblemen die je ervaart. Iedere week is er een SoberCare Peergroupmeeting (vast onderdeel van de behandeling), op een vaste avond, die je volgt samen met je SoberStart groep. Tijdens 
SoberGo! 1 wordt deze Peergroupmeeting geleid door een behandelaar van SoberCare. Eens per kwartaal is er een SoberCare Community meeting; een event georganiseerd door SoberCare voor cliënten en hun naasten/vrienden waarin op ontspannen wijze kennis wordt gedeeld over alcoholproblematiek en onze specifiek aanpak daarvan. Ook zullen gastoptredens en lezingen door deskundigen worden verzorgd. Deze SoberCare Community meetings zijn niet verplicht maar worden warm aanbevolen.
SoberGO!2
 

Deze volgende fase start na de 16 weken van SoberGO! 1. De verwachting is dat je nu al aardig goed op weg bent met de therapie, met de monitoring en het volhouden van je nuchterheid.

SoberGO! 2, een fase die 8 maanden duurt, is dan ook een fase waarin je wat minder vaak contact hebt met je psycholoog, eens per 2 weken. Dit betekent niet dat je niet vaker contact mag hebben; je mag altijd bellen, mailen of verzoeken om een gesprek als je dat nodig hebt.

In SoberGO! 2 wordt de wekelijkse vaste SoberCare Peergroupmeeting voortgezet, maar nu zonder leiding door een SoberCare behandelaar. De groep zal dan zelf de regie nemen en dat loopt in de regel uitstekend.

Maandelijks zullen er screen-to- screen Therapy Acting sessies worden verzorgd waarin een acteur op soms ludieke en altijd verrassende wijze thema’s speelt die waarschijnlijk herkenbaar zullen zijn voor jou en je SoberStart groep. Deze door een behandelaar geleide sessies zijn uiterst leerzaam en moeten dan ook worden gevolgd. De maandelijkse Therapy Acting sessies worden gegeven als vast onderdeel van de behandeling. De

SoberCare Community meeting zal ook in deze fase plaatsvinden (eens per kwartaal). 
Aan het eind van deze periode van 8 maanden ben je 12 maanden in behandeling. Je bent op de helft! Je evalueert het eerste jaar met je regiebehandelaar en maakt je op voor de laatste fase van je SoberCare behandeling: de laatste 12 maanden, SoberGO! 3

SoberGO!3
 

Dit is een periode van 12 maanden waarin je naar verwachting al lange tijd nuchter bent. Je bent succesvol in het volhouden van de nuchterheid en hebt de monitoring een vaste plek in je dagelijks ritme hebt gegeven. Je hebt geprofiteerd van de behandelingen en hebt steeds meer inzicht gekregen in jezelf en de mechanismen die een rol spelen in het alcoholgebruik.

In deze belangrijke fase moet het geleerde, het nieuwe ritme, je nieuwe horizon verder indalen in je. Het leven zonder alcohol moet je nieuwe normaal worden, het moet aangenaam en natuurlijk voelen zodat bedreigingen voor je pril verworven herstel worden geneutraliseerd. Dat kost tijd en die moet je jezelf gunnen in deze fase. Stoppen is geen optie, want dan is de kans te groot dat je het komende jaar alsnog terugvalt; realiseer je dat 80% van de mensen binnen 2 jaar terugvalt na stoppen met drinken.

SoberCare heeft daarom een zorgaanbod dat je veilig deze 2 jaar doorloodst!
Je behandelaar herinnert je aan de voor jou belangrijke thema’s in de 3 wekelijkse sessies waarbinnen nog steeds de relevante problematiek besproken en behandeld wordt. De behandelaren blijven op afroep beschikbaar voor je. Altijd.

De wekelijkse SoberCare Peergroupmeetings blijven een vast onderdeel van de behandeling, evenals de maandelijkse Therapy Acting sessies. Eens per kwartaal organiseren we de SoberCare community meetings voor jou en je naasten/vrienden.

Aan het eind van deze 12 maanden heb je het hele programma van 24 maanden doorlopen. Ben je een zeer lange periode intensief met je alcoholgebruik bezig geweest, is het volhouden van je nuchterheid het hoofdthema geweest en is dat gedrag ingesleten en het nieuwe normaal geworden. Je behandelaren nemen afscheid van je en je kunt met een goed gevoel en vol vertrouwen je gezonde, nuchtere toekomst tegemoet!