Screen-to-screen behandeling

Screen-to-screen behandeling van verslaving betekent dat  je onze behandeling geheel vanuit huis kunt volgen;  je ziet en spreekt je behandelaren middels beeldbellen. Behandeling van verslaving vindt vaak ‘face to face’ plaats, wat wil zeggen dat je als cliënt naar een praktijkruimte of verslavingsinstelling toe reist en daar in gesprek gaat met een behandelaar. 

Steeds vaker ervaren cliënten het als lastig om het bezoek aan de behandelaar te combineren met andere verplichtingen die zij hebben (zoals bijvoorbeeld werk of privé). 

Daarom wordt verslavingsbehandeling de laatste jaren ook steeds meer via internet aangeboden. Dit scheelt reistijd en is vaak beter inpasbaar in je leven. Inmiddels is er ook onderzoek naar het effect van screen-to- screen verslavingsbehandeling gedaan. Uit de onderzoeken* blijkt dat screen-to- screen behandeling effectief is, dat het cliënten goed bevalt en dat zelfs meer cliënten de behandeling geheel doorlopen dan bij ‘face to face’ behandeling het geval is. SoberCare biedt een volledige screen-to- screen behandeling van alcoholproblemen. 

*1. Boumparis, N., Karyotaki, E., Schaub, M.P., Cuijpers, P. & Riper, H., 2017. Internet Interventions for Adult Illicit Substance Users: A Meta-Analysis. Addiction; Sep; 112(9): 1521-1532. 2. Lin, L.A., Casteel, D., Shigekawad, E., Soulsby Weyriche, M., Robyf, D.H., & McMenaming, S.B., 2019. Telemedicine-delivered treatment interventions for substance use disorders: A systematic review. Journal of Substance Abuse Treatment, 101: 38–49.