SoberCare voor naasten

Met jouw hulp moet het lukken

Goede voornemens zijn er, de wil om te stoppen vaak ook wel, maar uiteindelijk lukt het gewoon niet. Dat komt omdat alcoholproblemen hardnekkig zijn. Verslaving kenmerkt zich door terugval, proberen te stoppen maar dan toch weer beginnen. Het vertrouwen in de ander neemt af, kan je nog wel geloven dat er echt niet gedronken wordt? Het is al te vaak mis gegaan.. 

SoberCare heeft een nieuw behandelconcept voor mensen met alcoholproblemen.
Dat richt zich op de cliënt maar evenzeer op jou als naaste. Jij bent namelijk cruciaal voor het slagen van de behandeling, je neemt een belangrijke plaats in binnen dit programma!

Screen-to-screen thuisbehandeling

SoberCare biedt een volledig screen-to-screen behandeling, middels beeldbellen, die vanuit huis te volgen is. Dat is een bewuste keuze. De nuchterheid moet namelijk juist in de voor cliënt vertrouwde omgeving volgehouden worden; thuis, op het werk, bij naasten en vrienden. Onze ‘in-life’ behandeling zorgt ervoor dat cliënt moeilijke momenten overwint in de normale omgeving. En dat maakt de kans op duurzaam nuchter blijven veel groter.

24 maanden behandeling

De behandeling bij de reguliere verslavingszorg is meestal kortdurend. Na 3 tot 5 maanden is die doorgaans voorbij en moet cliënt de nuchterheid verder zelf zien vol te houden.  Dat lukt 80% van de mensen niet, zij vallen binnen 2 jaar terug in oude gewoonten.
SoberCare heeft een heel andere visie op alcoholproblematiek. Cliënten moet je langer behandelen en begeleiden, en de naasten moeten een centrale rol spelen. Een behandeling bij SoberCare duurt dan ook langer, 24 maanden, waarbij vanaf dag 1 gestopt dient te worden met drinken. Om zeker te weten dat cliënt nuchter is en blijft, maken we gebruik van monitoring.

Het behandelprogramma wordt inhoudelijk gevormd door een combinatie van de meest succesvolle therapieën in de behandeling van alcoholproblematiek; 12 Steps Minnesota en cognitieve gedragstherapie. De langere duur van de behandeling biedt volop ruimte om thema’s als schuld, schaamte, liegen, maar ook de vaak met alcoholproblematiek samenhangende klachten zoals angst, somberheid en slaapproblemen te behandelen. 
Cliënt heeft ruimschoots de tijd om zich langzaam maar zeker vertrouwd te maken met het idee nooit meer te zullen drinken. En voortaan op een adequate manier – zonder alcohol– om te leren gaan met negatieve ervaringen.

Monitoring: zekerheid over nuchterheid

De behandeling van SoberCare is niet alleen gebaseerd op onze overtuiging dat een korte behandeling niet succesvol is. Daarnaast vinden wij dat monitoring een vast onderdeel moet uitmaken van iedere behandeling van een alcoholprobleem.  Monitoring is het objectief meten van nuchterheid, met 100% zekerheid.  Binnen de behandeling van SoberCare maken we gebruik van een mobiel blaasapparaat. Daarmee toont cliënt zijn nuchterheid 4 keer per dag aan. Het apparaat, zeer gebruiksvriendelijk en klein, stuurt vervolgens een foto van het gezicht van cliënt (gemaakt tijdens het blazen) en het testresultaat (ademalcoholgehalte) naar de behandelaar van SoberCare. Dit neemt voor cliënt maar 1 minuut per test in beslag en is dus een minimale inspanning. Toch toont cliënt hier iedere dag betrouwbaar mee aan dat het goed gaat.
En als het niet goed gaat, is de behandelaar direct op de hoogte. Maar jij als naaste ook.

We spreken namelijk met client en jou af dat de behandelaar direct contact op mag nemen met jou als er zorgen zijn over de nuchterheid.

Dit unieke, nieuwe SoberCare programma, is nu beschikbaar voor je geliefden en voor jou.

Contact

Neem contact met ons op

Wilt u graag meer informatie over SoberCare of jezelf aanmelden? Neem gerust contact met ons op middels dit contactformulier, via e-mail (info@sobercare.nl) of telefonisch via 085-3031401

  Ik wil graag meer informatie: