Vergoedingen

SoberCare bestaat uit twee belangrijke onderdelen: we ondersteunen je 12 maanden en maken gebruik van monitoring.
Lees hier meer over onze behandeling.

Vergoeding & kosten

Zorgverzekeraar

De behandeling door SoberCare wordt vergoed vanuit het basispakket van je zorgverzekering. Je betaalt geen eigen bijdrage. Afhankelijk van je polis betaal je mogelijk wel je ‘eigen risico’. 

Monitoring

De monitoring en bijbehorende diensten vallen niet onder het basispakket van je zorgverzekering. De persoonlijke bijdrage voor monitoring bedraagt €49 per maand.

Borg

Voor het gebruik van het blaasapparaat, wordt bij aanvang een borg gevraagd. Dit bedrag krijg je terug bij het inleveren van het monitoring blaasapparaat bij afronding van het programma.

Eigen risico.

Iedereen heeft per jaar bij zijn zorgverzekering een wettelijk verplicht eigen risico. Indien er op het moment van vergoeding een bedrag als eigen risico open staat bij uw zorgverzekeraar dan wordt een deel van de vergoeding niet aan u uitgekeerd, maar als eigen risico ingehouden. Ook bij andere zorgverleners binnen de GGZ is het eigen risico van toepassing.

 

  • Tot en met 2021 was voor eigen risico de startdatum van uw behandeling bepalend. Een behandeling gestart in 2021 had dus gevolgen voor uw eigen risico in 2021.
    • Let op: Vanwege de verandering in de bekostigingssystematiek binnen de algehele GGZ in 2022, zijn alle lopende behandelingen eind 2021 afgesloten. Dit betekent dat bij een behandeling gestart in 2021, ook in 2022 uw eigen risico wordt aangesproken. Dit is een landelijke regeling waar SoberCare geen invloed op heeft.

  • Vanaf januari 2022 is de datum van het consult bepalend voor uw eigen risico. Wanneer een consult plaatsvindt in 2022 zal dit meetellen in uw eigen risico over 2022. Hetzelfde geldt in de opvolgende jaren: een consult in 2023 telt mee in het eigen risico van 2023.

2022: Overgang naar nieuw bekostigingsstelsel – het zorgprestatiemodel.

Wat betekend de overgang naar een nieuw bekostigingsstelsel in de GGZ voor u?

  • Onze zorg aan u blijft hetzelfde. Wat wel verandert, is de manier waarop de rekening wordt opgesteld. U kunt voortaan precies zien wie u tijdens een consult heeft gesproken en hoeveel tijd er in rekening is gebracht.
  • Bij SoberCare vertellen wij u vooraf hoeveel tijd er in de agenda voor uw afspraak is gepland. Zo is het vooraf transparant wat u kunt verwachten. Alleen als de werkelijke tijd meer dan 15 minuten afwijkt (meer of minder minuten dan vooraf gepland), zult u zien dat de duur op de rekening is aangepast.
  • Heeft u tussendoor ongepland contact met uw behandelaar over de inhoud van uw behandeling (bijvoorbeeld telefonisch of per e-mail), dan ziet u het achteraf terug. Ook hiervoor geldt dat op de rekening precies te zien zal zijn met wie dit contact is geweest en welke tijd hiervoor is gerekend.

Wilt u meer informatie over het landelijke zorgprestatiemodel in de GGZ? Download dan hier de folder