Een vernieuwende behandeling voor alcoholproblemen met monitoring

Alcoholproblematiek kenmerkt zich door hardnekkigheid, door de neiging tot terugval (relapse) en daarmee door het chronische karakter van het probleem. Verslavingsproblematiek is geen keuze, geen gedragsprobleem. Het is een ziektebeeld dat een langdurige behandeling nodig heeft en monitoring van de (voorgenomen) nuchterheid. Dat is precies wat de huidige verslavingszorg niet biedt. Doorgaans neemt een alcoholbehandeling 3-5 maanden in beslag, waarvan een flink deel in een kliniek in binnen of buitenland. 

Na deze korte behandeling moet cliënt het zelf weer zien vol te houden. Zonder nazorg, zonder checks, zonder objectieve gegevens hoe het echt met ze gaat.  Maar liefst 80% van de mensen die stoppen met alcoholgebruik, valt weer terug binnen de eerste 2 jaar.  

SoberCare heeft een andere visie. Om succesvol te kunnen zijn bij verslavingsproblematiek moet je langduriger behandelen en gebruik maken van het objectief meten van nuchterheid: monitoren.

Het SoberCare behandeltraject: 24 maanden behandeling + monitoring

SoberCare biedt een screen-to-screen behandeling met beeldbellen, die vanuit huis gevolgd kan worden. In de eigen omgeving, waarbinnen het verslavingsgedrag voorheen tot uiting kwam, leert cliënt om te gaan met de verlokkingen van de alcohol. De behandeling is langerdurend: 24 maanden wordt cliënt behandeld en begeleid door het behandelteam van SoberCare.  En gedurende deze gehele periode wordt de nuchterheid gemonitord, vanaf dag 1.  Deze monitoring vindt plaats middels een mobiel blaasapparaat. Daarmee toont cliënt zijn nuchterheid 4 keer per dag aan. Het apparaat, zeer gebruiksvriendelijk en klein, stuurt vervolgens een foto van het gezicht van cliënt (gemaakt tijdens het blazen) en het testresultaat (ademalcoholgehalte) naar de behandelaar van SoberCare. Dit neemt voor cliënt maar 1 minuut per test in beslag en is dus een minimale inspanning. Toch toont cliënt hier iedere dag betrouwbaar mee aan dat het goed gaat. En als het niet goed gaat, is de behandelaar direct op de hoogte. De naasten van cliënt worden nauw betrokken bij de behandeling. Met cliënt spreken we namelijk voor aanvang van de SoberCare behandeling af dat behandelaar direct contact met cliënt én met de naasten mag opnemen als cliënt niet test (mist een test) of positief blaast (heeft alcohol gedronken).

 

Zo kan de behandelaar niet alleen direct contact opnemen met cliënt maar ook met het systeem. Door er telkens direct bij te zijn wanneer een terugval dreigt kan een serieuze relapse voorkomen worden.

Monitoring maakt dat cliënt iedere dag aantoont nuchter te zijn. Aan zichzelf, zijn geliefden en aan de behandelaar van SoberCare.  Zo komt er steeds meer vertrouwen, bij cliënt en het systeem. En zo is het programma van SoberCare optimaal ingericht om het doel van cliënt te bereiken: permanent nuchter blijven.

Vergoedingen en kosten

De kosten voor behandeling van uw patiënt komen in aanmerking voor vergoeding van de zorgverzekering.
Lees hier meer over de vergoeding en kosten.

Verwijzing

SoberCare biedt 2e lijns psychiatrische behandeling van DSM 5 alcoholstoornissen.  Er zijn geen wachttijden, cliënt kan direct in zorg genomen worden. Onze zorg wordt screen-to-screen aangeboden, waarbij het altijd mogelijk is desgewenst op locatie contact te hebben met de behandelaar van SoberCare in Amersfoort.

Mochten patiënt en u van mening zijn dat SoberCare mogelijk een geschikt behandelaanbod heeft, dan vindt u hier de antwoorden op de veelgestelde vragen en kosten. U kunt onze brochure aanvragen via dit formulier. 

Uw verwijzing dient aan de volgende eisen te voldoen:

Contact

Neem contact met ons op

Wilt u graag meer informatie over SoberCare of jezelf aanmelden? Neem gerust contact met ons op middels dit contactformulier, via e-mail (info@sobercare.nl) of telefonisch via 085-3031401

  Ik wil graag meer informatie: