Blog artikel

Stoppen met alcohol: inleveren of verkrijgen van vrijheid?

Ervaringsverhaal van Theo*:  Theo vertelt dat de eerste 5 dagen zinvol waren, de verhalen van mensen waren herkenbaar. Ze kampten allemaal met alcoholverslaving. De verhalen waren voor een deel vergelijkbaar en dat was prettig. Iedereen in hetzelfde schuitje.

De manier van behandelen zoals dat hier gaat vindt Theo fijn, de persoonlijke aandacht en nadruk op individuele gesprekken over een langere tijd zijn ondersteunend.

De monitoring, het 4x per dag blazen ervaart Theo als een stok achter de deur. Wat voor hem deze behandeling ook anders maakt is dat er door de schadebrief van zijn naaste meer besef is van dat wat zijn verslaving als negatief effect heeft gehad. Door nu al langere tijd abstinent te zijn is hierover meer helderheid. Ook kan hij nu meer helder nadenken.

De 12 stappen in het programma ervaart Theo als zeer zinvol.

Wanneer hij de balans opmaakt komt als eerste naar voren de gevonden vrijheid door abstinentie. Hij kan naar behoefte onder de mensen komen zonder angst voor door de mand te vallen. Er is bij hem geen schaamte over zijn aandoening, verslaving. Hij deelt het met anderen en ook het blazen doet hij ook wanneer er andere mensen bij zijn. Dit levert soms goede gesprekken op.

Verder noemt Theo dat hij in een nieuw leven is gestapt waarbij de wereld veel groter is geworden.

Andere mooie winst is, trots op zichzelf kunnen zijn, heerlijk kunnen slapen en lang bestaande pijnklachten in zijn rug zijn weg door een gezonder leefgewoontes, gewichtsverlies en minder spanningen.  

*De gebruikte naam is om privacy redenen gefingeerd.

De Behandeling

Alcoholproblematiek

Over SoberCare