Visie & Missie

Visie

Alcoholverslaving is een chronisch probleem en vraagt dan ook een langdurige en intensieve aanpak. Door langer te behandelen en te blijven monitoren of iemand nuchter is, verklein je de kans op terugval en wordt de kans op succes groter.

Missie

SoberCare wil iedereen met een alcoholprobleem laten profiteren van ons vernieuwende behandel- en monitoringprogramma. Zodat ze voor eens en voor altijd van hun verslaving afkomen.

Wat maakt SoberCare uniek

Duurzame oplossing

Geen quick fix

Monitoring

100% zekerheid
over nuchterheid

Behandeling
vanuit huis

Gewone leven gaat door

Naasten

Omgeving wordt
nauw betrokken