Kosten en vergoedingen

SoberCare behandeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar

Zorgverzekeraar

De behandeling door SoberCare wordt vergoed vanuit het basispakket van je zorgverzekering. Je betaalt geen eigen bijdrage. Afhankelijk van je polis betaal je mogelijk wel je ‘eigen risico’. 

Monitoring

De monitoring en bijbehorende diensten vallen niet onder het basispakket van je zorgverzekering. De persoonlijke bijdrage voor monitoring bedraagt €49 per maand*. 

*Verzekerden van DSW, Aevitae en ASR hoeven geen monitoringskosten te betalen

Borg

Voor het gebruik van het blaasapparaat, wordt bij aanvang een borg gevraagd. Dit bedrag krijg je terug bij het inleveren van het monitoring blaasapparaat bij afronding van het programma.

Eigen risico

Iedereen heeft per jaar bij zijn zorgverzekering een wettelijk verplicht eigen risico. Indien er op het moment van vergoeding een bedrag als eigen risico open staat bij uw zorgverzekeraar dan wordt een deel van de vergoeding niet aan u uitgekeerd, maar als eigen risico ingehouden. Ook bij andere zorgverleners binnen de GGZ is het eigen risico van toepassing.

Zorgprestatiemodel (ZPM): het nieuwe bekostigingsstelsel in de GGZ

Wat merkt u van het ZPM?

  • U kunt op de rekening precies zien wie u tijdens een consult heeft gesproken en hoeveel tijd er in rekening is gebracht
  • Wij vertellen u vooraf hoeveel tijd er in de agenda voor uw afspraak is gepland. Zo is het vooraf altijd helder wat u kunt verwachten. Alleen als de werkelijk bestede tijd meer dan 15 minuten afwijkt (meer of minder minuten dan vooraf gepland), zult u zien dat de duur op de rekening is aangepast
  • Heeft u tussendoor ongepland contact met uw behandelaar over uw behandeling (bijvoorbeeld telefonisch of per e-mail), dan ziet u het achteraf op uw rekening: u ziet met wie u contact heeft gehad en welke tijd hiermee gemoeid is geweest.’

Wil je met ons in gesprek over je
naaste, partner of familielid?

De Behandeling

Alcoholproblematiek

Over SoberCare