SoberCare voor werkgevers.​

 

Heeft u een werknemer met een alcoholprobleem?

SoberCare biedt via de werkgeversmodule uw werknemer een behandeling die het mogelijk maakt veilig – want aantoonbaar nuchter – aan het werk te blijven. 

De behandeling duurt 12 maanden en wordt vanuit huis gevolgd. Zo kan werknemer zijn gewone leven, thuis en op het werk, zo veel mogelijk voortzetten tijdens de behandeling. Uw werknemer toont 4 keer per dag door middel van een mobiel blaasapparaat aan dat er geen alcohol is gedronken: de zogenaamde monitoring.

De behandelaar van SoberCare krijgt de blaastestuitslagen en een foto van de werknemer tijdens het blazen zodat we zeker weten dat het werknemer zelf is die blaast. De werknemer machtigt SoberCare de testresultaten te delen met naasten en desgewenst de bedrijfsarts.

De bedrijfsarts krijgt van SoberCare informatie over het beloop van de behandeling en blijft op de hoogte van de actuele resultaten van de blaastesten*. De bedrijfsarts kan zo vaak als wenselijk met SoberCare overleggen over de re-integratie mogelijkheden en de belastbaarheid. Zo kan de bedrijfsarts de mogelijkheden voor veilige werkinzet op het werk telkens betrouwbaar inschatten. Door mogelijk te maken dat uw werknemer een SoberCare behandeling volgt voldoet u aan uw zorgplicht en draagt u als werkgever maximaal bij aan het herstel en de inzetbaarheid van uw werknemer.

Kosten werkgeversmodule

Er zijn geen meerkosten voor de werkgeversmodule. De kosten bestaan uit de zorgkosten (kosten voor de behandeling) en de monitoringkosten. De zorgkosten worden vergoed door de zorgverzekeraar van werknemer. De monitoringkosten van 49 euro per maand worden niet door de zorgverzekeraar vergoed en komen voor rekening van de werknemer (in onderling overleg kan de werkgever hieraan bijdragen).

Heeft u vragen, neem dan contact op met ons via: info@sobercare.nl of  088 3031000. Wij zijn alle werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur telefonisch bereikbaar.

(*) voor alle communicatie vanuit SoberCare met de bedrijfsarts is toestemming van werknemer nodig.  De werkgever voldoet met dit programma aan zijn zorgplicht jegens werknemer en met deelname aan de SoberCare behandeling wordt gewerkt aan de opbouw van een UWV-proof dossier.

Wilt u graag meer informatie
over SoberCare?

Of neem contact op via dit contactformulier

Meest complete behandeling.
En monitoring helpt me echt!

Weer een maand nuchter erbij. Ik geloof weer in mezelf!

Mijn vrouw en kinderen vertrouwen me weer als ik zeg dat ik niet drink. 

De Behandeling

Alcoholproblematiek

Over SoberCare