Blog artikel

Verschil tussen alcoholverslaving bij mannen en vrouwen

Verslaving is een complexe aandoening die mensen van alle geslachten treft. Hoewel mannen en vrouwen vergelijkbare ervaringen kunnen hebben met verslaving, zijn er ook enkele belangrijke verschillen in de manier waarop verslaving zich uit, en de uitdagingen waarmee mannen en vrouwen te maken krijgen bij het omgaan met verslaving.
In dit blog zullen we het verschil tussen verslaving bij mannen en vrouwen bespreken en de unieke aspecten belichten die moeten worden overwogen bij preventie, behandeling en herstel.

Biologische en fysiologische verschillen:
Mannen en vrouwen hebben verschillende biologische en fysiologische kenmerken die van invloed kunnen zijn op verslaving. Over het algemeen hebben vrouwen meer vet en minder water in hun lichaam dan mannen, waardoor alcohol sneller in hun bloedbaan wordt opgenomen en de effecten intenser kunnen zijn. Hierdoor kunnen vrouwen vatbaarder zijn voor de negatieve gevolgen van alcoholgebruik, zoals leveraandoeningen en hersenschade.

Daarnaast reageren vrouwen vaak anders op alcohol dan mannen, zowel in termen van effecten als bijwerkingen. Hormonale schommelingen tijdens de menstruatiecyclus en zwangerschap kunnen ook de gevoeligheid voor verslaving beïnvloeden en unieke uitdagingen met zich meebrengen.

Psychologische en sociale factoren:
Psychologische en sociale factoren spelen ook een rol bij het begrijpen van verslaving bij mannen en vrouwen. Voor mannen is het vaak lastig om te zeggen dat je niet wilt drinken, voor vrouwen is dat meer geaccepteerd en volgen er geen moeilijke vragen.
Daarnaast kunnen sociale en culturele factoren invloed hebben op verslaving. Vrouwen kunnen te maken krijgen met specifieke druk en stigma’s met betrekking tot hun alcoholgebruik. Ze kunnen bijvoorbeeld geconfronteerd worden met veroordeling of ongepaste stereotypen, wat het zorgt voor een hogere drempel wanneer zij op zoek gaan naar hulp.

Voor zowel mannen- als voor vrouwen is een op maat gemaakt behandelplan noodzakelijk. Passende zorg is helpend om de kans op een terugval in de toekomst zo klein mogelijk te maken.

Alle mensen zijn gevoelig voor het ontwikkelen van een verslaving, de mate waarin je gevoelig bent verschilt. Tussen mannen en vrouwen zijn er enkele verschillen op te merken.

  1. Vrouwen ervaren sneller het effect van alcohol en zullen een hogere concentratie in het bloed hebben dan mannen met dezelfde alcohol inname. Dit verschil heeft te maken met het feit dat vrouwen minder lichaamsvocht hebben en doorgaans een lager lichaamsgewicht vergeleken met mannen.
  2. Door hormonale verschillen kan het zo zijn dat een vrouwelijk lichaam de alcohol langzamer afbreekt waardoor er een hoger risico is op schade aan organen.
  3. Sociale en culturele factoren kunnen ook een rol spelen bij het verschil. Mannen drinken vaak meer dan vrouwen, dat kan komen door sociale normen, zoals de verwachtingen over mannelijkheid, druk vanuit vrienden/familie, en sociaal geaccepteerd gedrag. Om die reden kan het voor mannen moeilijker zijn om niet te drinken, dit is bij vrouwen meer geaccepteerd zonder dat er vragen gesteld gaan worden.  Het is belangrijk je te realiseren dat dit algemene dingen zijn, individuele ervaringen kunnen variëren.

Alcoholverslaving is een complex probleem en er speken veel factoren een rol, waaronder genetische aanleg, omgevingsinvloeden en persoonlijke kenmerken.

De Behandeling

Alcoholproblematiek

Over SoberCare