Blog artikel

Wat wordt er van een naaste bij SoberCare verwacht?

De naaste(n) bij SoberCare
SoberCare hecht veel belang aan de betrokkenheid van één of meerdere naaste(n) bij de behandeling. Hier zijn verschillende redenen voor:

1) Het effect van de monitoring (het blazen op het SoberLink blaasapparaat) is groter wanneer de blaasresultaten niet alleen aan de behandelaren van SoberCare worden doorgegeven, maar ook aan iemand uit uw omgeving. Met hoe meer mensen u de blaasresultaten deelt, hoe beter de monitoring u kan helpen om niet weer te gaan gebruiken. Het gedeelde succes werkt stimulerend en wanneer het moeilijker gaat, is er gelegenheid tot hulp bieden of vragen. 

2) De behandeling bij SoberCare is online en uw vaste behandelaren zijn alleen op doordeweekse dagen overdag bereikbaar. Het kan uw behandeling helpen om in de avond en in het weekend iemand in uw directe omgeving te hebben die weet van uw verslavingsprobleem en die u kan opzoeken of bellen wanneer u het moeilijk heeft. 

3) Verder kan het effect van de therapie gesprekken versterkt worden als ook uw naasten hierbij betrokken worden. Zij zullen dan beter kunnen begrijpen wat verslaving is en hoe zij u kunnen ondersteunen om niet weer te gaan gebruiken.

Wat wordt er precies verwacht van een naaste?

  • De naaste ontvangt per mail een bericht wanneer u niet hebt geblazen of positief hebt geblazen. In principe is het aan u als patiënt om uw naaste goed op te hoogte te houden wanneer het een keer niet lukt om te blazen. Uw naaste kan contact met u en ons hierover opnemen om te onderzoeken hoe een goede monitoring weer op te pakken.

  • Krijgt de naaste een melding dat u positief heeft geblazen dan kan uw naaste zijn of haar handelen daarop aanpassen. Wanneer dat passend en haalbaar is voor uw naaste, is het fijn dat deze op korte termijn contact met u opneemt om te informeren hoe het gaat.

  • Elke week ontvangt de naaste per mail een weekoverzicht van uw blaasresultaten. Hierdoor blijft hij of zij goed op de hoogte hoe het met u gaat in behandeling. Wanneer er veel tests missen of er is positief geblazen, dan kan de naaste beslissen hoe deze u kan helpen weer op de goed weg te komen.

  • De ervaring leert dat iedere naaste op een eigen manier bij de behandeling betrokken wil zijn. Soms is er te veel gebeurd om tijdens de behandeling intensief betrokken te zijn. Andere naasten willen juist ook graag bij de gesprekken betrokken worden. In overleg met uw behandelaren wordt gekeken op welke manier uw naaste goed betrokken wordt bij de behandeling

Wie vraag ik als naaste?
Het hebben van een naaste is een voorwaarde om bij SoberCare in behandeling te komen. Maar bij verslaving is het contact met familie, vrienden en andere mensen uit de omgeving door alles wat er gebeurt is vaak verslechterd. Er is dan sprake van onenigheid, verwijdering en wantrouwen. Voor u is het misschien ook moeilijk anderen over uw probleem te vertellen.

Mocht het voor u lastig zijn iemand uit uw omgeving te vragen als naaste voor de behandeling bij SoberCare, bespreek dit dan met de medewerkers van Sobercare. Zij hebben ervaring hoe een goede naaste te kiezen en zij kunnen goed meedenken hoe dit in uw situatie aan te pakken.

De Behandeling

Alcoholproblematiek

Over SoberCare