Een vernieuwende behandeling voor alcoholproblemen met monitoring

Alcoholproblematiek kenmerkt zich door hardnekkigheid en de neiging tot terugval. Verslavingsproblematiek is geen gedragsprobleem. Het is een ziektebeeld dat een langdurige behandeling en goede monitoring van eventuele terugval vraagt. Dat is precies wat de huidige verslavingszorg niet biedt. Doorgaans neemt een alcoholbehandeling enkele maanden in beslag, waarvan een flink deel in een kliniek in binnen- of buitenland. 

Na deze korte behandeling moet de cliënt het zelf weer zien vol te houden. Zonder nazorg, zonder checks, zonder observatie.  Een flink deel van hen valt dan ook relatief snel na het stoppen weer terug in gebruik. SoberCare heeft een andere visie: Wij geloven in langduriger behandelen en nauwkeurig monitoren. Dat maakt ons programma succesvoller.

Het SoberCare behandeltraject

SoberCare biedt een screen-to-screen behandeling middels videobellen, die vanuit huis gevolgd kan worden. In de eigen omgeving, waarbinnen het verslavingsgedrag voorheen tot uiting kwam, leert cliënt om te gaan met de verlokkingen van de alcohol. Wij zijn een WTZI GGZ-instelling voor verslavingszorg en bieden een complete behandeling conform de geldende richtlijnen, en combineren dit met monitoring.

Langdurig programma met monitoring

SoberCare biedt een wat langere behandeling dan gangbaar. Gedurende 12 maanden wordt een gespecialiseerde behandeling geboden, bestaande uit cognitieve gedragstherapie, de 12-stappen-methode en monitoring van het alcoholgebruik. Het medisch team bestaat uit psychiaters, een verslavingsarts en psychologen.

De monitoring vindt plaats middels een mobiel blaasapparaat. Daarmee toont de cliënt zijn nuchterheid 4x per dag aan. Het apparaat, snel en gebruiksvriendelijk, stuurt vervolgens een foto van het gezicht van de cliënt (gemaakt tijdens het blazen) en het testresultaat naar de behandelaar van SoberCare. Wanneer het niet goed gaat, is deze direct op de hoogte.

Ook naasten worden nauw betrokken bij de behandeling. Met de cliënt spreken we af dat de behandelaar contact met hem én zijn naasten mag opnemen, wanneer de cliënt niet test of blijkt te hebben gedronken. De combinatie van psychotherapeutische behandeling en permanente monitoring van de nuchterheid – gedurende 12 maanden – maakt de kans op duurzaam herstel groter.

Grotere kans op succes
Door langer te behandelen en al die tijd de nuchterheid te monitoring groeit het vertrouwen  van de omgeving in cliënt. En die krijgt met herwonnen zelfvertrouwen het doel binnen handbereik: permanent nuchter blijven.

 

Vergoedingen en kosten

De kosten voor behandeling van uw patiënt komen in aanmerking voor vergoeding van de zorgverzekering. Lees hier meer over de vergoeding en kosten.

Verwijzing

SoberCare biedt 2e lijns psychiatrische behandeling van DSM 5 alcoholstoornissen.  Er zijn geen wachttijden, cliënt kan direct in zorg genomen worden. Onze zorg wordt screen-to-screen aangeboden, waarbij het altijd mogelijk is desgewenst op locatie contact te hebben met de behandelaar van SoberCare in Amersfoort.

Mochten patiënt en u van mening zijn dat SoberCare mogelijk een geschikt behandelaanbod heeft, dan vindt u hier de antwoorden op de veelgestelde vragen en kosten. U kunt onze brochure aanvragen via dit formulier. 

Uw verwijzing dient aan de volgende eisen te voldoen:

Contact

Neem contact met ons op

Wilt u graag meer informatie over SoberCare of jezelf aanmelden? Neem gerust contact met ons op middels dit contactformulier, via e-mail (info@sobercare.nl) of telefonisch via 085-3031401

  Ik wil graag meer informatie: