SoberCare voor werkgevers

Werkgeversmodule

Heeft u een werknemer met een alcoholprobleem? SoberCare biedt u de Werkgeversmodule

SoberCare biedt werknemers een behandeling die het mogelijk maakt veilig – want gecontroleerd nuchter – aan het werk te blijven.

Onze behandeling duurt 12 maanden en wordt vanuit huis gevolgd. Zo kan werknemer zijn gewone leven, thuis en op het werk, zo veel mogelijk voortzetten tijdens de behandeling. De nuchterheid wordt 4 keer per dag door werknemer aangetoond met een mobiel blaasapparaat: de zogenaamde monitoring. De behandelaar van SoberCare krijgt de blaastestuitslagen en een foto van de werknemer tijdens het blazen zodat we zeker weten dat het werknemer zelf is die blaast.

De werknemer machtigt SoberCare de testresultaten te delen met naasten en desgewenst de bedrijfsarts. De bedrijfsarts krijgt van SoberCare informatie over het beloop van de behandeling en blijft op de hoogte van de actuele resultaten van de blaastesten*.

De bedrijfsarts kan zo vaak als wenselijk met SoberCare overleggen over de re-integratie mogelijkheden en de belastbaarheid. Zo kan de bedrijfsarts de mogelijkheden voor veilige werkinzet op het werk telkens betrouwbaar inschatten.

Door mogelijk te maken dat uw werknemer een SoberCare behandeling volgt voldoet u aan uw zorgplicht en draagt u als werkgever maximaal bij aan het herstel en de inzetbaarheid van uw werknemer.

Kosten Werkgeversmodule
De kosten bestaan uit de zorgkosten (kosten voor de behandeling) en de monitoring- en
servicekosten. De zorgkosten voor de behandeling worden vergoed door de zorgverzekeraar van werknemer. De monitoring- en servicekosten worden niet door de zorgverzekeraar vergoed en komen voor rekening van de werkgever.
Het tarief voor de Werkgeversmodule bedraagt 395 euro excl. BTW per maand.

Heeft u vragen, neem dan contact op met ons via: info@sobercare.nl of 085-3031401. Wij zijn alle werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur telefonisch bereikbaar.

(*) voor alle communicatie vanuit SoberCare met de bedrijfsarts is toestemming van werknemer nodig.

Group 7
Meteen hulp
Geen wachttijden
Path 2
Dagelijkse
monitoring
Path 3
Behandeling
vanuit huis
Combined Shape
Naasten zijn nauw
betrokken

De Behandeling

Alcoholproblematiek

Over SoberCare