Met jouw hulp gaat het lukken

Goede voornemens zijn er, de wil om te stoppen vaak ook. Maar uiteindelijk lukt het gewoon niet. Dat komt omdat alcoholproblemen hardnekkig zijn. Verslaving kenmerkt zich door terugval, proberen te stoppen maar dan toch weer beginnen. Het vertrouwen in de ander neemt af: kan je nog wel geloven dat er echt niet gedronken wordt? Het is al te vaak mis gegaan…

SoberCare heeft een nieuw behandelconcept voor mensen met alcoholproblemen. Dat richt zich op de cliënt maar evenzeer op jou als naaste. Jij bent namelijk cruciaal voor het slagen van de behandeling!

Onze behandeling

Behandeling
vanuit huis

SoberCare biedt een volledige online behandeling, die dankzij videobellen vanuit huis te volgen is. Dat is een bewuste keuze. Onze ‘in-life’ behandeling zorgt ervoor dat de cliënt moeilijke momenten overwint in de eigen omgeving. En dat maakt de kans op duurzaam nuchter blijven veel groter!

100% nuchterheid
met monitoring

Wij zijn van mening dat monitoring een vast onderdeel moet uitmaken van iedere behandeling van een alcoholprobleem. Daarom maken we gebruik van een mobiel blaasapparaat voor 100% zekerheid. Als het niet goed gaat, is de behandelaar direct op de hoogte. Maar jij als naaste ook.

Langere behandeling voor permanent succes

Een behandeling in de reguliere verslavingszorg is meestal kortdurend. Na enkele maanden moet de cliënt zijn of haar nuchterheid verder zelf zien vol te houden. Dat lukt een flink aantal mensen niet, zij vallen al snel weer terug in oude gewoonten.

SoberCare heeft een heel andere visie op alcoholproblematiek. Cliënten moet je langer behandelen en begeleiden, en de naasten moeten een centrale rol spelen. Onze behandeling duurt dan ook 12 maanden, waarbij vanaf dag 1 gestopt wordt met drinken. Dit monitoren we met een mobiel blaasapparaat, voor 100% nuchterheid.

De langere duur van de behandeling biedt volop ruimte om thema’s als schuld, schaamte, liegen, maar ook klachten zoals angst, somberheid en slaapproblemen te behandelen. Hierdoor leert de cliënt voortaan op een adequate manier – zonder alcohol– om te gaan met negatieve ervaringen. Dit vergroot de slagingskans aanzienlijk.