Monitoring - SoberLink

Bij SoberCare willen we je wens om voor altijd te stoppen met alcohol echt waarmaken. We zullen intensief met jou en je naasten samenwerken, voor langere tijd en combineren persoonlijke behandeling met moderne techniek; monitoring. Monitoring biedt je de mogelijkheid iedere dag aan te tonen dat je nuchter bent. Aan je omgeving, aan je behandelaar van SoberCare en aan jezelf. Met een mobiel blaasapparaat, dat je van ons krijgt, laat je 4 keer per dag zien dat het goed met je gaat. Een foto van je gezicht (op moment van blazen) en de testuitslag (je bent nuchter!) wordt direct vanuit je blaasapparaat verstuurd naar SoberCare. Zo zien we iedere dag weer dat het je daadwerkelijk lukt. We stellen je naasten op de hoogte en je behandelaar neemt direct contact met je op om je snel weer gemotiveerd te krijgen om te stoppen met drinken en vol te houden. Als het goed gaat, horen je naasten niets: geen bericht = goed bericht. Deze aanpak werkt. Je kunt niet meer ongemerkt terugvallen en het vertrouwen van je geliefden in jou keert weer terug. Er is immers geen twijfel meer over je gebruik; ze weten zeker dat je op de goede weg bent! Met SoberCare ga je de moeilijkste periode van de eerste 24 maanden nuchterheid volhouden! En dan het belangrijkste. Jij voelt je gesteund, herwint je zelfvertrouwen en ziet jezelf -dag na dag- je nuchterheid volhouden. 

Twijfel wordt hoop, hoop wordt wilskracht.